Lake Houston Area

Lake Houston Area

Summer Creek Baptist Church

  • Churches
12159 W. Lake Houston Pkwy
Houston, TX 77044
(281) 458-7800
Hours:
8-5 M-Thurs.